We zijn niet alleen met taal in staat onszelf uit te drukken;
ons hele lichaam drukt uit hoe het ons vergaat.

Therapieën

Sensorimotor Psychotherapie

Lichaamsintelligentie is veelal nog een onontgonnen terrein in de psychotherapie. Toch is het verhaal dat verteld wordt door de ‘somatische getuigenis’ misschien wel belangrijker dan het verhaal in woorden. De taal van het lichaam onthult de erfenis van trauma en van vroegkinderlijke of vergeten dynamieken met hechtingspersonen. Door het lichaam een duidelijke plaats te geven in de therapeutische benadering, krijgt de cliënt een belangrijk middel aangereikt om tot zelfkennis en verandering te komen.

Meer informatie

Pesso-psychotherapie

Pesso-psychotherapie is een lichaamsgeoriënteerde experiëntiële psychotherapie waarbij lichamelijk en emotioneel beleven, interactie met anderen en cognitief inzicht samengaan. Uitgangspunt is dat psychische problemen en klachten samenhangen met onopgeloste conflicten en onvervulde behoeftes uit het verleden. Dit kan onbewust een belemmering vormen om je eigen mogelijkheden in het heden te realiseren.

Meer informatie

Psychomotorische therapie

Klachten zoals somberheid, angsten, prikkelbaarheid, onzekerheid tegenover anderen, spanningen, eet- problemen of burn-out hebben ook een lichamelijke kant. Daarom richt een psychomotorisch therapeut zich speciaal op wat uw lichaam aangeeft: lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaams- houding, uw manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving.

Meer informatie

Authentic Movement

Authentic Movement is een vorm van dans- en bewegingstherapie, die zijn wortels heeft in de dieptepsychologie van Jung en grotendeels ontwikkeld is door Mary Stark Whitehouse, Janet Adler en Joan Chodorow. Het is een vorm van actieve verbeelding (active imagination) waarin aandacht wordt besteed aan het somatische onbewuste zoals dat ervaren en uitgedrukt wordt op lichamelijk niveau.

Meer informatie

Behoefte aan een afspraak?

Maak gerust een afspraak om samen te onderzoeken of deze therapie iets voor je kan betekenen.

Maak een afspraak