Sensorimotor Psychotherapie

Behandeling van psychische trauma’s en traumatische hechting

Sensorimotor Psychotherapie is een therapie waarbij het lichaam centraal staat. Lichaamsintelligentie is veelal nog een onontgonnen terrein in de psychotherapie. Toch is het verhaal dat verteld wordt door de ‘somatische getuigenis’ – gebaren, lichaamshouding, manier van spreken, gezichtsuitdrukkingen, de blik in de ogen en de bewegingen van het lijf – misschien wel belangrijker dan het verhaal in woorden.

De taal van het lichaam onthult de erfenis van trauma en van vroegkinderlijke of vergeten dynamieken met hechtingspersonen. Door het lichaam een duidelijke plaats te geven in de therapeutische benadering, krijgt de cliënt een belangrijk middel aangereikt om tot zelfkennis en verandering te komen.

De fixatie op het trauma en de aangeleerde hulpeloosheid vereisen behandeling die gericht is op het herstel van het vermogen om aanwezig te zijn in het hier en nu en op het herstel van actieve zeggenschap over het eigen leven.

Sensomotorische psychotherapie is een lichaamsgeoriënteerde gesprekstherapie ontwikkeld door Pat Ogden en wordt ondersteund door onderzoek op het gebied van hechting, trauma, neurowetenschappen en dissociatie.

Posttraumatische stress wordt verergerd door impliciete herinneringen opgeslagen in het lichaam en door de ontregeling van het autonome zenuwstelsel. Op Mindfulness gebaseerde technieken en fysieke interventies zijn kenmerkend voor deze therapie gericht op de behandeling van psychische trauma’s en traumatische hechting.

Traditionele psychotherapie behandelt de cognitieve en emotionele elementen van trauma en vroege hechting, maar mist technieken die rechtstreeks met de fysiologische elementen werken. Onderzoek toont aan dat trauma en vroege hechting diep ingrijpen in het lichaam en dat veel symptomen van cliënten somatisch worden bepaald.

Sensomotorische Psychotherapie bouwt voort op de traditionele psychotherapeutische technieken en principes, maar zet het lichaam centraal in de therapie.

Het lichaam in psychotherapie is zowel bron van informatie als aangrijpingspunt voor behandeling. Er wordt gebruik gemaakt van een op Mindfulness gerichte benadering voor de behandeling van emotionele en cognitieve ervaringen waardoor een diepe authenthieke ervaring mogelijk wordt.

Spreekt deze benadering je aan? Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek.

Afspraak maken