Veelgestelde vragen

Hieronder staan een aantal vragen die misschien een antwoord kunnen geven.
Wil je meer weten? Neem gerust contact op!

Ik start na een oriënterend gesprek en intake vaak met een proefserie van 5 sessies om meer zicht te krijgen op samenhang en ontstaansgeschiedenis van klachten, kennis te maken met verschillende werkvormen, doelen te verhelderen en te checken of behandeling aanslaat. Deze 5 sessies zijn ook als opzichzelfstaande behandeling te zien die zo nodig verlengd kan worden.

• oriënterend gesprek van 30 min €50
• een therapie sessie van 60 min kost €87.50, sessies van 45 en 30 min zijn ook mogelijk

N.B.1 Bij afzegging voor individuele therapie binnen 24 uur wordt een NoShow tarief van €50 in rekening gebracht.

Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden een deel van de therapie vanuit de aanvullende verzekering. Op de website www.zorgwijzer.nl vindt u een overzicht van de vergoedingen van de verschillende verzekeraars.
Van belang daarbij is dat ik aangesloten ben bij de Federatie van Vaktherapeutische Beroepen (FVB), de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
Mijn algemene voorwaarden en privacy policy vindt u hier: Algemene voorwaardenPrivacy policy.
Ik voldoe aan de Wkkgz. In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de NFG.

Vergoeding vanuit basisverzekering is mogelijk via 1nP, een netwerk van professionals in de ambulante GGZ waarin ik samenwerk met een regiebehandelaar die je dan ook enkele keren ziet. Dit geldt zowel voor de Basis GGZ als voor de Specialistische GGZ.

Ik werk binnen 1nP samen met andere collega’s in een multidisciplinair team en kan deze collega’s zoals een klinisch psycholoog en psychiater zo nodig raadplegen voor overleg of consultatie. Hetzelfde geldt voor mijn samenwerking binnen Gezondheidscentrum Schalkwijk met de huisartsen, psychosomatisch fysiotherapeut en de psychologen. Verder maak ik deel uit van diverse intervisiegroepen en beroepsverenigingen waarbinnen ik samenwerk. Samenwerken en onderdeel zijn van een netwerk is ook iets wat mijn werk inspireert en de kwaliteit voor de cliënt verhoogt.
Senior geregistreerd lid van de NVPMT (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie)

Aangesloten bij de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen)

Geregistreerd bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)

Certified Advanced Practitioner Sensorimotor Psychotherapy

Gediplomeerd gewoon lid Vereniging voor Pesso-psychotherapie

Certificaat Body-Oriented Psychotherpy (George Downing)

Certificaat Authentic Movement study and practice with Tina Stromsted ,PH.D

Lidmaatschap ESTD (Europese Society for Trauma and Dissociation)

Ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Ik werk voornamelijk met volwassenen, maar incidenteel ook met jeugdigen en ouderen. De partner of ouders worden zo nodig bij de therapie betrokken.

Mijn netwerk

Samenwerken en onderdeel zijn van een netwerk is iets wat mijn werk inspireert en de kwaliteit voor de cliënt verhoogt.